Rapport

Milieuprijzen afval

Milieuprijzen zijn kengetallen die de maatschappelijke waarde uitdrukken van het voorkomen van 1kg milieuvervuilende stof. Milieuprijzen worden frequent gebruikt door bedrijven bij het nemen van investeringsbeslissingen of bij het benchmarken van hun milieuprestaties. Het handboek Milieuprijzen van CE Delft, uit 2017, geeft voor meer dan 2500 milieugevaarlijke stoffen een waardering van de maatschappelijke schade die veroorzaakt wordt door die stof.

Hoewel het handboek Milieuprijzen waarderingen afgeeft op stof- en midpointniveau, zijn er voor samengestelde categorieën, zoals afval, nog geen milieuprijzen ontwikkeld. Stichting Stimular, die milieuprijzen gebruikt in hun Milieubarometer, heeft CE Delft daarom verzocht om een milieuprijs te ontwikkelen voor de samengestelde categorie: “afval”.  De Milieubarometer is een online tool van Stichting Stimular waarmee de milieuprestatie van een bedrijf of instelling in één oogopslag zichtbaar wordt. De Milieubarometer is een landelijk instrument en wordt door bedrijven uit alle bedrijfstakken gebruikt: industrie, zakelijke dienstverlening, zorgsector en overheden.

Meer over