Rapport

Milieuvoordeel recyclaat in verfemmers. Analyse voor de buyer group verfemmers

Om de inkoop van kunststofproducten door bedrijven en consumenten te verduurzamen, is de buyer group circulaire kunststoffen door MVO Nederland en Rijkswaterstaat opgezet, onder het Versnellingsnetwerk Circulair Inkopen. Een speerpunt van deze buyer group is het vergroten van de circulaire kunststofketen. Binnen deze studie wordt de casestudie voor kunststofverfemmers van polypropyleen (PP) behandeld. Het gaat hier om een cradle-to-gate-analyse. De verwerking en eventueel recycling van verfemmers na gebruik is nu nog niet opgenomen in deze analyse.

De klimaatimpact van verfemmers kan potentieel met ongeveer 3.700 ton CO2-eq. worden verlaagd, als alle 8 miljoen verfemmers in Nederland geproduceerd worden met minimaal 90% recyclaat in de emmer en 80% recyclaat in de deksel. Dit is een verlaging van 37% ten opzichte van een situatie waarbij deze 8 miljoen verfemmers met 0% recyclaat (100% primair PP) zouden zijn geproduceerd. Deze reductie komt overeen met zo’n 19 miljoen autokilometers , of het jaarlijkse elektriciteitsverbruik van 3.000 huishoudens