Rapport

Milieuwinst door meer tweedehandshandel in Rotterdam. Hoe kan de gemeente dit stimuleren?

Klimaatbeleid is vooral gericht op energie en transport en veel minder op voedsel en producten. Toch wordt gemiddeld 33% van de klimaatemissies van Nederlanders veroorzaakt door spullen (inclusief kleding), voornamelijk door de uitstoot die gepaard gaat met de grondstoffen en materialen voor productie. Voor alle 17 miljoen Nederlanders gaat het dan om circa 50 Mton CO2. Voor alle Rotterdammers om 1,8 Mton CO2.

Voor het thema spullen is tweedehandshandel en het daarmee verlengen van de levensduur een belangrijke optie om de milieudruk te verlagen. Daarom heeft de gemeente Rotterdam CE Delft gevraagd om te kijken naar mogelijkheden voor het stimuleren van tweedehandshandel binnen de gemeente.

Voor dit onderzoek hebben we milieu-impactberekeningen gedaan voor hoeveelheden spullen en afval, en interviews gehouden met een groot aantal relevante partijen. Voor het verzamelen van ideeën om tweedehandshandel te stimuleren, hebben we ook een workshop georganiseerd.

Om alle stappen en actoren die spelen bij tweedehandshandel te stimuleren hebben we systematisch doorgenomen wat er allemaal goed kan gaan, maar ook mis kan gaan bij wel of geen tweedehandshandel volgens onderstaand schema.

Cruciale succesfactoren zijn: kwaliteit, aanbod, gemak, betrouwbaarheid, betaalbaarheid, bekendheid en een goed imago.

Omdat nog een groot deel van nog goede producten niet aangeboden wordt voor hergebruik (verbanding of recycling) en omdat heel veel consumenten bij veel aankopen niet eens denken aan tweedehands is er nog een groot potentieel. Conservatief bekeken is een toename met factor 4,5 zeker mogelijk. In Rotterdam zou dat 300 kton CO2-emissie per jaar besparen. Voor heel Nederland is dit potentieel ongeveer 25 maal groter en totaal ongeveer 7 Mton CO2.

Het rapport bevat een groot aantal suggesties waarmee gemeenten (veel wat in Rotterdam kan is ook relevant voor andere gemeenten) de tweedehandshandel kunnen faciliteren en stimuleren.

Dit rapport bouwt voort op een eerdere analyse voor Marktplaats.nl van de milieuwinst die Marktplaats.nl faciliteert met hun website. The environmental benefit of Marktplaats trading – CE Delft

Auteurs