Rapport

The environmental benefit of Marktplaats trading

Marktplaats faciliteert jaarlijks miljoenen transacties waarbij producten niet in de verbrandingsoven belanden, maar een tweede leven krijgen. Dit leidt, naast kostenbesparingen bij consumenten, ook tot minder grondstoffenverbruik en minder CO2-emissies. Marktplaats draagt daarmee samen met haar klanten bij aan de doelen op het gebied van de circulaire economie en het klimaatbeleid. Marktplaats heeft CE Delft gevraagd om te onderzoeken hoe groot die bijdrage ongeveer is.

CE Delft heeft het onderzoek uitgevoerd door een uitgebreide analyse te doen voor vier veel verhandelde categorieën (elektronica, meubels, kleding en kinder- en babyartikelen). Via een enquête onder verkopers en kopers op het platform van Marktplaats is achterhaald wat de levensduurverlenging via Marktplaats is. Dit resulteert in de inschatting dat Marktplaats en haar klanten een CO2-emissiereductie realiseren van ongeveer 0,6 a 1 Mton CO2. Dat is ongeveer gelijk aan 1,5% van het klimaatakkoord van het kabinet Rutte III.

Benadrukt moet worden dat voor deze eerste uitgebreide analyse van de tweedehands handel diverse inschattingen en aannames zijn gedaan. Daarom geven we de eindresultaten ook weer als ranges. Hoofdconclusie is dat het klimaateffect substantieel is. Verder onderzoek kan details beter in beeld brengen.

Auteurs