Rapport

Mitigerende maatregelen in de praktijk. Oplossingen voor netcongestie voor elektrische logistieke voertuigen

De logistieke sector staat voor een verduurzamingsopgave. Deze transitie kent nog vele onzekerheden en uitdagingen, zoals voldoende beschikbaarheid en de kwaliteit van de gewenste typen voertuigen, de beschikbaarheid en kwaliteit van de (laad)infrastructuur en voldoende capaciteit van het elektriciteitsnetwerk. Oplossingen voor een tekort aan capaciteit van het elektriciteitsnetwerk, ook wel netcongestie, is onderwerp van een studie door CE Delft.  Zelfs al zouden alle andere onzekerheden en uitdagingen zijn overwonnen, dan nog is de transitie binnen de gestelde ambities pas volledig mogelijk als dit vraagstuk rond netcongestie is opgelost. Netbeheerders moeten het netwerk daarvoor verzwaren,  maar ook bedrijven kunnen op korte termijn zelf veel doen door het treffen van mitigerende maatregelen.

In deze studie voor Rijkswaterstaat zijn twee belangrijke stappen genomen:

  • Er is een stappenplan ontwikkeld bestaande uit acht stappen om elektrische voertuigen, laadinfrastructuur en mitigerende maatregelen te realiseren. Deze stappen en het rapport zijn gericht op bedrijven die de komende jaren elektrische voertuigen zullen nemen.
  • Daarnaast heeft er een testcase plaatsgevonden voor een inzamelwerf van de gemeente Amsterdam waarbij stap 1 tot 5 van het stappenplan zijn doorlopen. Op basis van deze uitkomsten lijkt het door een combinatie van mitigerende maatregelen zoals slim laden, non-firm-ATO1 en batterij toch mogelijk om de elektrische vrachtwagens en bestelauto’s op te laden zonder meer vermogen af te nemen van het net. Dit vereist wel een aanvullende investering en de netaansluiting moet worden vergroot in combinatie met een flexibel contract. Onder de vele uitdagingen waarmee een organisatie wordt geconfronteerd als het over wil stappen naar elektrificatie van haar voertuigen hoeft netcongestie dus geen onoplosbaar probleem te zijn.
  1. Non-firm-ATO is een flexibel contract met de netbeheerder. Het bedrijf kan alleen elektriciteit gebruiken op momenten dat het netwerk minder belast wordt, tijdens piekmomenten kan de non-firm-capaciteit minder of niet gebruikt worden.