Rapport

MKBA CCU Smart Grid

Het afvangen en hergebruiken van het broeikasgas CO2 in producten en processen (CCU) is een techniek die tot ieders verbeelding spreekt. In de provincies Zuid-Holland en Noord-Holland wordt aan een net gedacht om CO2 bij verschillende bronnen af te vangen en nuttig in te zetten bij verschillende CCU-toepassingen. Deze Maatschappelijke Kosten-BatenAnalyse (MKBA) CO2 Smart Grid is op verzoek van 22 partijen opgesteld en ondersteund door BLOC. Doel is de beoordeling van de maatschappelijke wenselijkheid op basis van maatschappelijke kosten en baten van het project. De uitkomst van de MKBA hangt sterk af van het klimaatscenario, met een duidelijk robuust positief saldo in het scenario gericht op 2-graden.