Rapport

MKBA Holwerd aan Zee

Het plan Holwerd aan Zee is ontwikkeld door de bewoners om een impuls te bieden voor de economie in Noordoost-Fryslân en daarmee de leefbaarheid van het gebied te versterken. In dit plan wordt een verbinding gemaakt van de Waddenzee met het achterland. Hierdoor ontstaat een beleefmeer, natuurontwikkeling rond de Waddendijk en wordt het gebied aantrekkelijker voor bewoners en toeristen. Dit project levert verschillende maatschappelijke welvaartsbaten op, maar brengt ook kosten met zich mee. De provincie Fryslân en de Stichting Holwerd aan Zee hebben CE Delft daarom gevraagd om een Maatschappelijke Kosten-BatenAnalyse (MKBA) uit te voeren.

Auteurs