Rapport

Natural gas in the transport sector in EU MS – Tax level and consumption

Het doel van deze studie was om een overzicht te geven van de hoogte van brandstofaccijnzen en BTW-tarieven voor aardgas in transport per lidstaat en voor Zwitserland en Noorwegen. De studie, in opdracht van Transport & Environment, biedt inzicht in de verschillen tussen aardgas/groen gas (CNG/LNG) en fossiele diesel en benzine.

Auteurs