Rapport

Nulmeting Greenport West-Holland: Energieverbruik, duurzame opwek en CO2

Greenport West-Holland is het samenwerkingsverband van de glastuinbouwsector in deze regio. In deze nulmeting heeft CE Delft het energiegebruik, CO2-emissies en duurzame energie-opwek van de glastuinbouw en agro-gerelateerde bedrijven in de Greenport in beeld gebracht in peiljaar 2016.

De studie is opgezet middels een ‘bottom-up’-analyse, waarbij gebruik is gemaakt van energieverbruiksgegevens op postcode 6-niveau, die verkregen zijn van de netbeheerders in het gebied. Hiermee is het onderzoek een aanvulling op studies die gebaseerd worden op landelijke gemiddelden, en kan deze methode gebruikt worden om op gemeenteniveau de voortgang van de energietransitie in de glastuinbouwsector te monitoren.

Auteurs