Rapport

Oil reporting for the FQD
An assessment of effort needed and cost to oil companies

Door brandstofleveranciers te vragen naar de herkomst en de CO2-uitstoot van hun olieproducten bij de winning, verwerking en transport tot aan de pomp heeft de Europese Unie een effectief instrument gevonden dat helpt bij het terugdringen van de CO2 uitstoot van fossiele transportbrandstoffen. Doordat de regels gelden voor alle producenten die leveren aan de Europese markt ontstaat er geen concurrentienadeel voor de Europese maatschappijen en raffinaderijen. De effecten op de olie-industrie zullen op de korte termijn beperkt zijn, op de lange termijn zal het de ontwikkelingen en investeringen in de sector beïnvloeden: brandstoffen met lage CO2-uitstoot over de keten zullen aantrekkelijker worden dan brandstoffen met een hoge uitstoot. De te verwachte kosten voor de rapportage bedragen maximaal een halve eurocent op een tank van 50 liter transportbrandstof.

Dat zijn de belangrijkste uitkomsten van een onderzoek naar de kosten en effecten van rapportage van de CO2-effecten van de winning, raffinage en vervoer van transportbrandstoffen naar de Europese markt, zoals vorig jaar is voorgesteld door de Europese Commissie in het kader van de richtlijn Brandstofkwaliteit. In deze studie is in kaart gebracht welke relevante informatie er op dit moment al wordt gemonitord en gerapporteerd, en welke extra inspanningen er nodig zijn om aan de eisen van het voorstel te voldoen. Daarnaast worden de effecten van de richtlijn op de olie-industrie beschreven. 

De studie is uitgevoerd door CE Delft, Carbon Matters en ECN, opdrachtgever voor de studie was Transport & Environment.

Meer over