Rapport

Omslagpunt grootschalige batterijopslag. Wat is de betekenis van batterijopslag voor de inpassing van zon in het energiesysteem?

Grootschalige batterijopslag kan de energietransitie op verschillende manieren versnellen. Ten eerste kunnen batterijen verlichting bieden bij netproblematiek, doordat projecten voor zon met batterij een kleinere netaansluiting nodig hebben. Daarnaast kunnen batterijen bescherming bieden tegen prijsrisico’s voor zon- en windparken omdat de elektriciteit niet meer op hetzelfde tijdstip geleverd hoeft te worden als het wordt opgewekt. De vraag is echter wanneer batterijopslag op grote schaal rendabel wordt. Met deze studie willen we inzicht geven in de opbouw van de businesscase van grootschalige batterijopslag, nu en in de periode tot 2030, en tonen we aan welke bijdrage batterijen kunnen leveren aan de energietransitie, met en zonder stimulerend beleid.

Met gerichte stimulering van batterijopslag bij (huidige en geplande) zonneparken kan 7,5 GWp extra zonnepanelen aangesloten worden op het elektriciteitsnet. Door batterijen kan veel meer zonne-energie worden aangesloten op de huidige netcapaciteit, dus zonder netverzwaring. Dit haalt 5 TWh/j extra hernieuwbare elektriciteit en rond de 2 Mton/j CO2-reductie 5 tot 10 jaar naar voren in de tijd. Gridbatterijen voor netbalancering zijn ook met het huidige beleid al rendabel en behoeven geen verdere stimulering.

Auteurs