Rapport

Ondersteuning Rekenkamer Leeuwarden

Duurzaamheid en duurzame energie staan al jaren hoog op de agenda van Leeuwarden. Voor 2020 formuleert de gemeente Leeuwarden twee centrale doelstellingen. Het eerste doel betreft het realiseren van een energiebesparing in de woningbouw van 20 procent in 2020 ten opzichte van het energieverbruik in 2010. Het tweede doel beoogt in 2020 minimaal 1,41 PJ duurzame energie op te wekken.

De Rekenkamer Leeuwarden heeft onderzocht in hoeverre het ingezette beleid ook daadwerkelijk bijdraagt aan het behalen van de geformuleerde doelstellingen en op welke wijze de ambities kunnen worden vertaald naar een goede instrumentenmix. De Rekenkamer werd in dit onderzoek ondersteund door Martijn Blom en Jasper Schilling, beiden verbonden aan het onderzoeks- en adviesbureau CE Delft.

Zie website Rekenkamer Leeuwarden

Auteurs

Co-auteurs

Willemieke van Wijlen