Rapport

Onderzoek energietransitiebeleid Pijnacker-Nootdorp

CE Delft heeft in opdracht van de rekenkamer Pijnacker-Nootdorp onderzoek gedaan naar de voortgang van de energietransitie in de gemeente Pijnacker-Nootdorp. In dit onderzoek stond de vraag centraal in hoeverre de doelstellingen van het energiebeleid effectief, efficiënt en volgens de regels (doeltreffend, doelmatig, rechtmatig) worden behaald. Ook hebben we onderzocht hoe de gemeenteraad is betrokken bij het energiebeleid.

Het onderzoek concludeert dat gemeente redelijk op weg is met de energietransitie. Zo zet de gemeente met haar beleid in op sectoren waar door energiebesparing en isolatie de meeste winst is te behalen, namelijk de glastuinbouw en de gebouwde omgeving. Tevens werkt de gemeente goed samen met lokale en regionale organisaties bij de uitvoering van de energietransitie. Of zij met het huidige beleid het doel van 49% CO2-reductie behaalt, is echter niet duidelijk. Dit komt onder meer doordat op sommige punten inzicht ontbreekt.

Op basis van het onderzoek heeft de gemeente verschillende aanbevelingen geformuleerd. Deze gaan over het opstellen van een klimaatbegroting, meer aandacht voor andere energiebronnen dan zonne-energie, meer aandacht voor verduurzaming van de verkeerssector, het meenemen van andere broeikasgassen dan CO2 in beleid, meer samenhang in monitoring van de effecten van het beleid en betere communicatie met de gemeenteraad.

Het volledige dossier van dit rekenkameronderzoek, inclusief bestuurlijke reactie, is hier te vinden.

 

Auteurs

  • Pien van Berkel
  • Jasmijn Brouwer
  • Florus van der Linden, Rekenkamer Pijnacker-Nootdorp
  • Ludo van Adrichem, Rekenkamer Pijnacker-Nootdorp
  • Carline Carati, Rekenkamer Pijnacker-Nootdorp
  • Boi Jongejan, Rekenkamer Pijnacker-Nootdorp
  • Jorden van der Haas, Rekenkamer Pijnacker-Nootdorp