Rapport

Op naar een toekomstbestendig en meer circulair afvalbeheersysteem

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft CE Delft gevraagd om te onderzoeken welke (beleids)maatregelen kunnen worden getroffen, om én meer circulair én toekomst­bestendig afvalbeheersysteem te kunnen realiseren. Uit een groslijst hebben we drie maatregelen uitgewerkt, die een potentieel grote invloed hebben op de hoeveelheid afval.