Rapport

Opties voor een afvalstoffenbelasting

Het PBL heeft op verzoek van het ministerie van Financiën diverse opties voor een afvalstoffenbelasting geanalyseerd, die 100 miljoen euro moeten opleveren én een vergroenend effect hebben. Een belasting op restafval van huishoudens en bedrijven of een belasting op het verbranden van afval zijn vormen van afvalbelasting die de meeste milieuwinst opleveren.

Alleen een stortbelasting levert de schatkist te weinig op

De invoering van alléén een stortbelasting levert zo goed als zeker geen 100 miljoen euro op voor de schatkist en heeft een beperkt vergroenend effect. Het storttarief zou dan zo’n 75 euro per ton worden, dat stimuleert weliswaar recycling maar zal ook leiden tot ongewenst gedrag.

Belasten van restafval of verbranden meest vergroenend
Van de onderzochte maatregelen zijn een belasting op restafval van huishoudens en bedrijven of een belasting op het verbranden van afval relatief het groenst. Dit type belastingen zal gemeenten, bedrijven en huishoudens stimuleren om meer afval te scheiden waardoor meer materialen kunnen worden gerecycled. Beide opties kunnen ook worden gecombineerd met een stortbelasting. Van geen van de onderzochte opties valt echter een groot vergroenend effect te verwachten. Een belasting op afval zal er wel toe bijdragen dat er minder afval wordt gestort of verbrand Het PBL identificeerde ook enkele vrijstellingen die het vergroenend effect kunnen verbeteren. Vrijstellingen maken de belasting meestal wel complexer.

Meer over