Rapport

Outlook Bedrijfsafvalinzameling. Scenario’s voor reductie van verkeersbewegingen en CO2-uitstoot in 2030

Jaarlijks wordt ongeveer 60 miljoen ton afval ingezameld. Hiervan is een kleine 10% afkomstig van circa 1 miljoen bedrijven in de handel-, diensten- en overheidssector. Deze bedrijven produceren afval dat qua samenstelling vergelijkbaar is met huishoudelijk afval. In de meeste steden wordt bedrijfsafval ingezameld door meerdere commerciële inzamelaars. Op de markt voor bedrijfsafval zijn zowel grote landelijke spelers actief als middelgrote regionale spelers en kleine lokale spelers.

In deze outlook brengen we opties in beeld om de CO2-emissies (en voertuigbewegingen) van de inzameling van bedrijfsafval te verminderen in de periode tot 2030. Daarbij richten we ons primair op de inzameling van afval afkomstig van Handel, Diensten en Overheid, omdat dit segment voornamelijk afval genereert in de stedelijke omgeving.