Rapport

Potentieel voor een waterstofhub Schelde-Deltaregio

Het samenwerkingsplatform Smart Delta Resources (SDR) heeft in haar SDR Roadmap als prioriteit opgenomen om te werken aan substantiële CO2-reductie in het industriële cluster van de Schelde-Deltaregio. Dat doet zij door in te zetten op een veelbelovend transitiepad voor verduurzaming van waterstof (groene en blauwe waterstoftransitiepad). Buck Consultants International en CE Delft hebben voor SDR een verkennend onderzoek uitgevoerd naar de potentiële hubfunctie van North Sea Port voor waterstof(dragers). In dit onderzoek is uitgewerkt of, en in welke vorm en mate, de Schelde Delta Regio geschikt is voor grootschalige CO2-vrije waterstofimport, -export en -doorvoer en wat de toegevoegde waarde van deze waterstofhubfuncties is.

De managementsamenvatting van de studie is publiek.

Meer over