Rapport

Potentieel zonthermie. RES-regio Rivierenland

Deze studie geeft een verkenning van het potentieel van zonthermie als warmtebron in de RES-regio Rivierenland. Zonthermie is een van de weinige beschikbare bronnen in Rivierenland op hoge temperatuur (>70°C), die dus zonder veel elektrische opwaardering ingezet kan worden voor verwarming van de gebouwde omgeving. De studie kijkt naar het potentieel van zonthermische systemen op daken en op velden. Voor beiden is het ruimtelijk, technisch en praktisch potentieel in kaart gebracht.