Rapport

Prioritering handelingsperspectieven verduurzaming betonketen

In opdracht van Rijkswaterstaat, als deelnemer van het MVO netwerk beton, heeft CE Delft van 16 verduurzamingsopties voor de betonsector uitgerekend wat het CO2 reductiepotentieel is bij invoering van deze maatregelen op landelijke schaal en wat de reductiekosten van deze opties zijn. Hieruit blijkt dat door optimaal toepassen van deze maatregelen er een reductiepotentieel van 1.300 kton/jaar mogelijk is, ruim een derde van de voetafdruk van de betonketen (3.700 kton/jaar). Als je alleen de rendabele maatregelen meeneemt (reductiekosten kleiner dan nul) is het reductiepotentieel iets minder dan 1.100 kton/jaar. Het gaat hierbij om verduurzamingsopties voor de middellange termijn (periode na 2020). 
 
Green Deal Beton
Deze studie is onderdeel van het proces dat is afgesproken in de Green Deal Beton, die in  oktober 2011 is gesloten tussen de ministeries EZ en I&M en 24 deelnemende bedrijven en 7 brancheorganisaties uit de betonketen. De betrokken bedrijven en brancheorganisaties werken samen onder de vlag van MVO Nederland in het Netwerk Beton. Het Netwerk heeft al eerste stappen gezet in de verduurzaming van de betonketen. Op de middellange termijn worden verdergaande verbeteringen wenselijk geacht. Daarom heeft het netwerk een groslijst aan verduurzamingsopties voor de middellange termijn opgesteld. Daar is in twee stappen een short-list van 16 verduurzamingsopties uit voortgekomen waarbij CE Delft in kaart heeft gebracht wat het CO2-reductiepotentieel is bij invoering van deze maatregelen op landelijke schaal en wat de reductiekosten van deze opties zijn. Deze informatie is samengevat in een kostencurve die wordt gepresenteerd in dit rapport. Verder wordt aangegeven in hoeverre reductiemaatregelen overlappen. In de bijlagen staat alle informatie die gebruikt is voor deze berekeningen. 

Meer over