Rapport

Quickscan Duurzaamheidsprogramma 2016-2020 gemeente Alkmaar

Met het Duurzaamheidsprogramma 2016-2020 geeft de gemeente Alkmaar invulling aan haar klimaat- en energiebeleid. Het gaat om het Alkmaarse beleid voor duurzame energie, energiebesparing en duurzame gemeente (inclusief circulaire economie). Ook in het Coalitieakkoord ‘Alkmaar aan zet’ is een aparte paragraaf opgenomen over duurzaamheid. Deze richt zich vooral op het verduurzamen van de gemeentelijke organisatie. De rekenkamercommissie van de gemeente Alkmaar heeft CE Delft gevraagd om een quickscan uit te voeren van het Duurzaamheidsprogramma. Het gaat hierbij om:

  • een terugblik op de oorspronkelijke doelstellingen en fundamenten van het programma;
  • een beoordeling van de wijze waarop de gemeente het programma daadwerkelijk uitvoert.

Dit rapport geeft de resultaten van de quickscan weer.

Auteurs