Rapport

Quickscan MVI. Analyse van de maatschappelijke effecten van de inkopen van het ministerie Justitie en Veiligheid

In opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) heeft CE Delft de impact van de financieel grootste inkopen van het ministerie van JenV in kaart gebracht. Met deze analyse kan het ministerie goed onderbouwde keuzes maken voor activiteiten die de klimaatimpact en sociale omstandigheden verbeteren. Zo kan het ministerie invulling geven aan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI).

CE Delft heeft eerst een financiële analyse gemaakt van alle uitgaven van het ministerie in het jaar 2016, salarissen uitgezonderd. Het resultaat hiervan is een lijst met categorieën waar het meeste geld in om gaat.

Vervolgens heeft CE Delft een klimaat quickscan uitgevoerd van de ingekochte leveringen. De klimaatimpact over de hele keten is in kaart gebracht. Deze analyse resulteert in de grootste kansen om de klimaatimpact te reduceren.

De totale klimaatimpact van de geïnventariseerde uitgaven is ongeveer 170 kiloton CO2-equivalent. De grootste impact wordt geleverd door gas en elektriciteit. Ook voedsel en bouw & onderhoud hebben een relatief hoge klimaatimpact. ICT hardware, vervoer en bedrijfskleding dragen in mindere mate bij. Per categorie worden aanbevelingen gegeven om de klimaatimpact te verlagen.  Bij energie kan men bijvoorbeeld pleiten voor energiebesparende maatregelen en het gebruik van hernieuwbare energie vergroten. De klimaatimpact van catering  kan worden verlaagd door vlees (met name rundvlees) en zuivel te vervangen door plantaardige producten.

Tot slot heeft CE Delft in deze studie aangegeven waar sociale aspecten, zoals Social Return en Internationale Sociale Voorwaarden (ISV) een rol spelen. Social Return biedt kansen bij de inhuur van diensten. De ICT-gerelateerde productgroepen en catering zijn het meest relevant om ISV toe te passen.