Rapport

Reduceren van sigarettenfilters in het zwerfafval. Studie naar de grootte van het probleem en analyse van mogelijke beleidsmaatregelen

Jaarlijks belandt een groot aantal gerookte sigaretten in het zwerfafval. Een groot probleem hierbij is het filter, dat (micro)plastics en chemicaliën bevat. Deze stoffen logen uit in het milieu, wat negatieve gevolgen heeft voor mens en natuur. Om deze effecten te voorkomen heeft de Tweede Kamer in een motie opgeroepen om te kijken hoe het aandeel sigarettenfilters in het zwerfafval in 2026 met 70% kan worden gereduceerd ten opzichte van 2022.

CE Delft heeft voor de Rijksoverheid onderzocht wat de omvang en gevolgen zijn van het probleem, wat de effecten van bestaand en voorgenomen beleid zijn en wat de mogelijke effecten zijn van een vijftal nieuwe beleidsmaatregelen.

Deze studie laat zien dat sigarettenfilters een aanzienlijk aandeel vormen van het zwerfafval, wat leidt tot negatieve milieueffecten. Er zijn in deze studie vijf mogelijke maatregelen onderzocht, maar deze leiden niet tot het voorgestelde reductiedoel van 70% in 2026. Bestaand beleid leidt tot een maximale reductie van circa 15% in 2026, en nieuwe maatregelen kunnen niet voor 2026 worden ingevoerd, of leiden niet tot een toereikend reductiepercentage.

De staatssecretaris van I&W heeft onze studie op 21 februari aan de Tweede Kamer verzonden. Zij geeft aan dat ze uiterlijk 20 april 2023 een inhoudelijke reactie op ons rapport aan de Tweede Kamer stuurt.