Rapport

Refining short-term electricity markets to enhance flexibility

Door heel Europa is er momenteel verhitte discussie over de structuur van de elektriciteitsmarkt. Ondanks de talrijke visies op het vraagstuk komt er gaandeweg een consensus naar voren: een no-regret-beleid dat beoogt de korte-termijnmarkten flexibeler te maken. Aanjager hiervan is de steeds grotere rol van wind- en zonne-energie in de elektriciteitsvoorziening in Europese landen, met als gevolg een steeds wisselvalliger stroomaanbod. Daardoor moet de structuur van korte-termijnmarkten worden verbeterd om het systeem flexibeler te maken.

Door verbetering van de dynamiek van korte-termijnmarkten (day-ahead-, intraday- en onbalansmarkten en regelgeving m.b.t. het opheffen van onbalans) – waar aan de vraag naar flexibiliteit immers wordt voldaan – kan de prijsvorming worden verbeterd en daarmee systemflexibiliteit op efficiënte wijze tot stand worden gebracht.

Het Pentalateral Energy Forum (PLEF), waarin vertegenwoordigers uit Oostenrijk, België, Frankrijk, Duitsland, Luxembourg, Nederland en Zwitserland deelnemen, bestudeert momenteel mogelijkheden om de nationale elektriciteitsmarkten flexibeler te maken. Deze studie, die op verzoek van Agora Energiewende is uitgevoerd, wil aan het lopende debat bijdragen door sleutelelementen van de markt aan te wijzen die efficiënte mogelijkheden bieden om de flexibiliteit te vergroten en marktintegratie te bevorderen.