Rapport

Rijksvastgoedbedrijf en netcongestie: uitdagingen en oplossingen

Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) werkt de komende jaren aan de revitalisering en verduurzaming van locaties van Defensie, Penitentiaire Inrichtingen (PI), kantoren van de Raad van de Rechtspraak (Rvdr) en Rijkskantoren. Negentig procent van het vastgoed dat het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) beheert, heeft de komende tien jaar te maken met netcongestie. Hoe kan het RVB toch doorgaan met bouwen, renoveren, verduurzamen en nieuwbouw?

Voor drie casussen zijn oplossingen in kaart gebracht voor netcongestie: Rijkskantoor De Haagse Veste IV in Den Haag, de PI Zutphen en de Bernardkazerne in Amersfoort. De oplossingen bestaan, naast de uitbreiding van het netwerk, ook uit energiesturing door technieken, zoals batterijen en slim laden van elektrische auto’s, in combinatie met organisatorische oplossingen zoals energiesturing en flexibele nieuwe contractvormen met de netbeheerders. Energiesturing betekent dat de energievraag en -productie wordt gestuurd in de tijd. Dat kan bijvoorbeeld in de warmte- en koudevoorziening, bij het laden van elektrische voertuigen en andere flexibele energievraag. Dit is essentieel voor alle oplossingen en gewenst op alle RVB-locaties. Voor afnamenetcongestie zijn de batterij en nieuwe contracten met de netbeheerder, in combinatie met energiesturing, als zeer potentievolle oplossingen geïdentificeerd.

Voor het Rijksvastgoedbedrijf is ook een handreiking ontwikkeld met daarin de aanbevelingen voor het Rijksvastgoedbedrijf en hoe onze conclusies onderdeel kan worden van de organisatie. Hiermee maken we de opgedane kennis begrijpelijk, toepasbaar en implementeerbaar.

Artikel: CE Delft onderzoekt netcongestie-oplossingen voor RVB