Rapport

Scan LCA LEAF sleephopperzuiger. Baggeren op waterstof

Voor de verduurzaming van baggerwerkzaamheden in Nederland onderzoekt Royal IHC hoe fossiele brandstoffen in hun sleephopperzuigers kunnen worden vervangen met CO2-neutrale brandstoffen. Een van deze brandstoffen is waterstof. Om te achterhalen hoe de milieu-impacts van deze verduurzaamde baggerwerkzaamheden zich verhouden ten opzichte van gangbare baggerwerkzaamheden op LSMGO (Low-Sulphur Marine Gas Oil), heeft CE Delft in 2021 een verkennend LCA-onderzoek uitgevoerd. Voor meer informatie over dit project kan contact opgenomen worden met Royal IHC.

LEAF-sleephopperzuigers

Royal IHC heeft twee varianten van de LEAF (Low Energy Adaptive Fuel) sleephopperzuigers ontworpen die waterstof als brandstof gebruiken:

  1. Een schip met een dual fuel-verbrandingsmotor op 30% LSMGO en 70% waterstof.
  2. Een schip met een brandstofcel op 100% waterstof.

Tijdens de verkennende LCA-studie hebben we beide ontwerpen geëvalueerd. Daarnaast hebben we naar drie verschillende productiemethoden voor waterstof gekeken:

  1. SMR (Steam Methane Reforming) met CO2-opslag.
  2. Hogedruk alkaline elektrolyse met offshore windenergie.
  3. Chlooralkali elektrolyse waarbij waterstof als co-product vrijkomt.

Alle varianten LEAF-sleephopperzuigers op waterstof hebben per m3 gesuppleerd zand een lagere milieu-impact (gemeten in MKI*, in euro milieuschade) dan de benchmark sleephopperzuiger op LSMGO. Het type aandrijving en met name de productiemethoden van waterstof hebben beide invloed op de uiteindelijke milieu-impacts van baggeren. De sleephopperzuigervariant met een brandstofcel en waterstof via hogedruk alkaline elektrolyse op offshore windenergie heeft de laagste MKI per m3 gesuppleerd zand.

* De MKI in deze studie is conform de IKZ-methodiek berekend. Afwijkend van de CML-VLCA-rekenmethode, past de IKZ-methodiek een weegfactor van € 0,103/kg CO2-eq toe voor klimaatverandering, in plaats van € 0,05/kg CO2-eq.

Auteurs