Rapport

Scenariostudie groengasproductie rond 2030

Nederland heeft de ambitie om 2 miljard m³ groengas te produceren in 2030. Om meer zicht te krijgen op de ontwikkeling van groengas richting 2030 hebben CE Delft en New Energy Coalition een verkennende studie uitgevoerd voor het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het Interprovinciaal Overleg, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de Unie van Waterschappen, Netbeheer Nederland en Platform Groen Gas. In de studie wordt de mogelijke ontwikkeling verkend van aantallen groengasinstallaties, locaties van installaties en groengasproductievolumes in Nederland richting 2030, wat input vormt voor netwerkanalyses van gasnetbeheerders en inzichten biedt voor het ministerie, provincies en gemeentes voor de ontwikkeling van groengasbeleid.

Zie: Kamerbrief over onderzoek regionale groen gaspotentie | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl.

Auteurs

Meer over