Rapport

Statiegeld op kleine plastic flesjes

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) is momenteel bezig met wetgeving die bij een eventuele introductie van statiegeld kan worden ingevoerd. Statiegeld wordt ingevoerd als in het najaar 2020 blijkt dat de reductiedoelstelling van 70-90% minder kleine plastic flessen in het zwerfafval of het doel van 90% recycling van plastic flesjes niet wordt gehaald door de industrie.

Het statiegeldsysteem kan grofweg op twee manieren wettelijk worden voorgeschreven:

  1. Een variant waarbij verkooppunten van dranken in kleine plastic flessen die onder het statiegeldsysteem vallen verantwoordelijk zijn voor heffing en inname (retailvariant).
  2. Een variant waarbij producenten/importeurs van dranken in kleine plastic flessen die onder het statiegeldsysteem vallen verantwoordelijk zijn voor heffing en inname (producentenvariant).

Het doel van deze studie is het in kaart brengen van de (praktische) voor- en nadelen van de varianten. Het gaat hierbij onder andere om handhaafbaarheid voor de overheid, duidelijkheid voor de consument, de effecten op zwerfafval en de kosten. Ook hebben we in kaart gebracht hoeveel tijd nodig is om statiegeld in te voeren en hebben we een analyse gemaakt van uitzonderingsgrenzen op basis van vloeroppervlakte.