Rapport

STREAM Goederenvervoer 2020. Emissies van modaliteiten in het goederenvervoer

STREAM Goederenvervoer 2020 is een handboek met emissiekentallen per tonkilometer voor weg, spoor, binnenvaart, zeevaart en luchtvaarttransport. Aanleiding voor deze update is dat door Europese voertuignormen en vlootvernieuwing, overheidsbeleid en technische vooruitgang, de emissies van transport sinds 2014 (basisjaar in STREAM 2016) zijn veranderd. Daarnaast zijn vanuit metingen aan voer- en vaartuigen nieuwe inzichten ontstaan over praktijkemissies van voer- en vaartuigen.

Onder de naam STREAM (Studie naar TRansportEmissies van Alle Modaliteiten) publiceert CE Delft al een aantal jaar rapporten met emissiekentallen van transport. De emissiekentallen uit de STREAM-studies worden veelvuldig gebruikt door beleidsmakers, bedrijven, onderzoekers en adviseurs voor het maken van beleidsafwegingen omtrent vraagstukken op het gebied van modal shift, wagenparkvernieuwing en footprinting.

Nieuw in STREAM 2020 zijn de kentallen voor luchtvracht, een uitbreiding van zeevaart en een hoofdstuk over de emissies van voertuigproductie en infrastructuurgebruik. In dit hoofdstuk wordt ook dieper ingegaan op de CO2-impact van batterijproductie op de productie van vrachtvoertuigen.

Let op: Van STREAM Goederenvervoer 2020 is nu een Versie 2 gepubliceerd die sinds 10 februari 2021 op deze site te downloaden is, met daarin enkele wijzigingen ten opzichte van Versie 1. De wijzigingen kunt u terugvinden in het voorwoord. Er is ook een Engelstalige versie van STREAM Goederenvervoer beschikbaar.