Rapport

STREAM personenvervoer 2014 versie 1.1

LET OP: Er is sinds 22 maart 2024 een actuele versie en de mogelijkheid om STREAM Personenvervoer via de webtool op internet te gebruiken.

(In versie 1.1. (Maart 2015) is een aantal correcties doorgevoerd ten opzichte van de 1e versie (April 2014). Zie hiervoor het corrigendum op pagina 5.)

Er is steeds meer aandacht voor de schadelijke gevolgen van luchtvervuilende- en broeikasgasemissies in het personenvervoer. Maar de emissiekentallen die gehanteerd worden door organisaties en bedrijven zijn vaak verschillend. STREAM personenvervoer zorgt voor een breed gedragen en wetenschappelijk verantwoorde lijst van emissiekentallen en geeft een overzicht van de belangrijkste klimaat- en luchtvervuilende emissies per reizigerskilometer.

In STREAM personen 2014 is veel aandacht besteed aan het gebruiksvriendelijk presenteren van de emissiedata. De studie geeft een compact overzicht van gemiddelde emissies per vervoerswijze. Het rapport geeft gebruikers de mogelijkheid om emissiefactoren aan te passen naar specifieke omstandigheden zoals de bezettingsgraad, Euroklasse of voertuiggewicht. Daarnaast is er veel aandacht voor innovatieve technologieën zoals elektrische aandrijving en alternatieve brandstoffen.

In de studie is gekeken naar broeikasgassen en schadelijke emissies, zoals stikstofoxiden en fijnstof. De studie is een update van de STREAM-studie uit 2008 en is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, Nederlandse Spoorwegen, KpVV, Stichting Stimular, SKAO en Milieu Centraal.

Auteurs

Meer over