Rapport

Stroomlijnen van informatie voor verduurzaming gebouwde omgeving. Gevolgen van EPBD IV-richtlijn

Uiterlijk in 2050 moeten alle gebouwen in de EU klimaatneutraal zijn. Om dit doel te bereiken, is informatie nodig over het energie- en materiaalverbruik. Het stroomlijnen van deze informatie is dus cruciaal voor de verduurzaming van de gebouwde omgeving. Er zijn vanuit verschillende hoeken informatiebehoeften en -verplichtingen. In dit onderzoek brengen we de volgende drie informatiepuzzelstukken samen: (1) de informatievereisten vanuit de EPBD IV, (2) de informatiebehoeften van Nederlandse partijen met een wettelijke taak en (3) de bestaande informatieproducten.

Op basis van het onderzoek concluderen we dat er duidelijke overlap is tussen de informatievereisten vanuit de EPBD IV en de informatie­behoeften van lokale overheden en financiële instellingen. Deze overlap is echter niet volledig. De bestaande informatieproducten bieden bovendien slechts deels de vereiste informatie. Om de hiaten in te vullen, maken we een aantal aanbevelingen. De belangrijkste twee zijn de volgende. Ten eerste is het zaak om de missende informatie verder te ontsluiten (zoals vraagprofielen en informatie over utiliteiten en installaties). Daarnaast is het van belang om een proces in te richten die leidt tot één datasysteem of een goed geïntegreerde familie aan datasystemen. Dit kan bijvoorbeeld aansluiten bij op de huidige ontwikkeling van de landelijke voorziening gebouwdata.