Rapport

Study evaluating progress in the implementation of Article 7 of the Energy Efficiency Directive

Dit rapport bevat de resultaten van een studie die de voortgang beoordeelt van de implementatie door de 28 EU-lidstaten van Artikel 7 (en de daarbij behorende Bijlage V) van de richtlijn energie-efficiëntie (EED). De studie geeft een kwantitatieve beoordeling van de verwachte energiebesparing van de  nationale beleidsmaatregelen van de lidstaten, en de verwachte bijdrage van deze maatregelen aan het efficiëntie doel van de EU in 2020.  Een aantal verbeterpunten is geïdentificeerd en specifieke opties werden ontwikkeld voor eventuele juridische herzieningen en/of wijzigingen van Artikel 7 en Bijlage V van de EED. De studie is uitgevoerd door een consortium van CE Delft, Ricardo en REKK, met Ricardo als projectleider en CE Delft als eindverantwoordelijk projectdirecteur.