Rapport

Subsidies and costs of EU energy

Een nieuw rapport van Ecofys en CE Delft geeft inzicht in de kosten en subsidies van verschillende technieken in de energiesector en in alle EU-lidstaten. De studie kan in zekere in zin worden gezien als de Europese variant op de Nederlandse studie ‘Overheidsingrepen in de energiemarkt’ die in 2011 is opgesteld door beide bureaus.

Het rapport is opgesteld in opdracht van de Europese Commissie. CE Delft heeft Ecofys ondersteund in het opstellen van de economische methodologie en de dataverzameling in de landen Nederland, België en Luxemburg. De studie toont aan dat in 2012  de totale financiële omvang van de overheidsinterventies in energie (exclusief transport) in Europa 120-140 miljard euro bedraagt. Hierin is tevens inbegrepen de omvang van de historische steun die een direct effect heeft op de energiemix van vandaag de dag. De overheidssteun voor de energievraag is een factor drie hoger dan de directe subsidies voor energie-efficiency. Dit laatste is vooral relevant voor de doelen van energie-efficiency.

Het rapport en de bijlagen (1-3, 4-5) kunt u ook downloaden op: ec.europa.eu
Persbericht van de Europese Commisie.