Rapport

Support to the EEA Biomass Assessment

Het Europees Milieuagentschap (EEA) is voornemens een beoordelingsrapport over biomassa op stellen om te laten zien welke rol biomassa heeft in de Europese Green Deal en wat de bijkomende voordelen en afwegingen zijn ten aanzien van de duurzaamheid en klimaataspecten bij de productie van biomassa. Ter ondersteuning van deze werkzaamheden heeft de EEA een consortium van CE Delft, Ramboll en Metabolic opdracht gegeven een aantal bouwstenen voor dit rapport aan te leveren.

CE Delft had in dit project hoofdzakelijk de taak om te beoordelen welke impact het EU-beleid heeft op de toekomstige balans tussen vraag en aanbod van biomassa in de EU. Er zijn in totaal 23 beleidsdocumenten geëvalueerd, waaronder mededelingen waarin de strategie van de Europese Commissie ten aanzien van de toekomstige, bestaande (richtlijnen en regelgeving) en recente wetsvoorstellen van de Commissie uiteen wordt gezet.

Het EEA-rapport is nog niet gepubliceerd.