Rapport

Sustainability of biomass in a bio-based economy

Het Planbureau voor de leefomgeving en CE Delft hebben samen in opdracht van ministerie van I+M verkend in wat voor omvang een Biobased economy mogelijk is in Europa in 2030. Daarvoor is er een match gezocht naar het aanbod van duurzame biomassa en de vraag uit de chemie, transport- en elektriciteitssector. Daarnaast is er rekening gehouden met stijging van energie en voedselvraag en biobased ambities elders in de wereld. De verkenning geeft aan dat de biobased sector 10% van economie duurzaam kan voorzien. Bij gunstige ontwikkeling zou dit kunnen stijgen naar 20%. Hogere aandelen zoals wel geregeld worden voorgesteld geven risico’s op aantasting van biodiversiteit, indirecte broeikgasemissies en verstoring van de voedselmarkt. 

Vooral het gebruik van afval en reststromen geeft een duidelijk milieuvoordeel maar deze stromen zijn deels al in gebruik en beperkt beschikbaar. Op de volgende manieren kan de ruimte voor een duurzame biobased economy vergroot worden: 

  • Ontwikkel productie van duurzame biomassa op gedegradeerde grond en op basis van reststromen
  • Pas biomassa toe in de sectoren met de hoogste milieuwinst per hectare landgebruik
  • Regel dekkende duurzaamheidscriteria voor alle biomassasoorten (zowel vast als vloeibaar) inclusief aandacht voor indirecte effecten.

Als vervolg op deze verkenning gaat CE Delft verder onderzoeken hoe het cascaderen van bio opties de biobased economy kan optimaliseren.

Auteurs

Meer over