Rapport

System Integration – Hybrid Energy Infrastructures

De Topsector Energie vroeg om advies voor invulling van de R&D agenda voor TKI Energie met betrekking tot onderzoek, ontwikkeling en toepassing van flexibiliteitsvoorziening in de elektriciteitsmarkt vanuit hybride energie-infrastructuren. In een consortium met DNV GL hebben we dit uitgewerkt in het rapport ‘Hybrid Energy Infrastructures’. Hierin worden de kansrijke mogelijkheden tot flexibiliteitsvoorziening in het Nederlandse elektriciteitssysteem in kaart gebracht, relevante barrières benoemd en aanbevelingen voor verdere ontwikkeling en implementatie van deze concepten gedaan.

In het rapport is een serie concepten uitgewerkt aan de hand van verschillende technische opties voor Power-to-Gas, Gas-to-Power, Power-to-Heat en Power-to-Cooling. Het potentieel voor levering van flexibiliteitsdiensten door deze opties tot 2030 wordt in de analyse in beeld gebracht tegen de achtergrond van verschillende scenario’s voor de ontwikkeling van het Nederlandse energiesysteem, gevolgd door een analyse van belemmeringen in de ontwikkeling van dergelijke opties.

Aanbevelingen voor de R&D-agenda zijn op 21 april 2015 toegelicht op het congres Systeemintegratie van de Topsector Energie in Apeldoorn.

Auteurs