Rapport

Terugverdientijd verduurzamingsmaatregelen

De afgelopen tijd zijn de energieprijzen sterk gestegen. Dit heeft gevolgen voor de terugverdientijd van verduurzamingsmaatregelen zoals isolatie en een warmtepomp. Hiernaast zijn de verduurzamingsubsidies sinds begin dit jaar verhoogd en worden er aanpassingen in de energiebelasting voorgesteld die terugverdientijd nog verder kunnen verkorten, en zo investeringen in verduurzaming aantrekkelijker maken.

NVDE heeft CE Delft gevraagd om de huidige stand van de terugverdientijden van verschillende verduurzamingsmaatregelen inzichtelijk te maken. Met behulp van een factsheet worden de effecten van de hoge energieprijzen en overheidsbeleid weergegeven. In de notitie lichten we uitgangspunten en aannames toe.