Rapport

The greenhouse gas calculation methodology for biomass-based electricity, heat and fuels*

De Commissie Cramer stelt duurzaamheidscriteria op voor de productie van elektriciteit, warmte en transportbrandstoffen uit biomassa. CE heeft voor deze commissie een methodiek ontworpen om te berekenen welke en hoeveel broeikasgassen hierbij vrijkomen. Het onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met de Universiteit Utrecht en in overleg met andere, internationale experts.

Auteurs

Meer over