Rapport

The natural gas phase-out in the Netherlands

Deze briefing omschrijft de Nederlandse transitie van verwarming op aardgas naar CO2-vrije verwarming, die tegen 2050 plaatsvindt. Het doel van deze briefing, die is uitgevoerd in opdracht van de European Climate Foundation, is om andere Europese jurisdicties en de VS te ondersteunen bij het terugbrengen van broeikasgasemissies uit gebouwen. In de briefing ligt de nadruk daarom vooral op beleid, op de rol die beheerders van het gas- en elektriciteitsnet spelen en op hun perspectief.

In de gebouwde omgeving in Nederland wordt nog steeds voornamelijk aardgas gebruikt. Om de klimaatdoelen van het Parijsakkoord te kunnen halen, moet hier echter verandering in komen. De uitfasering van aardgas raakt miljoenen huishoudens en professionele stakeholders, en daarom draait de Nederlandse aanpak om betaalbaarheid en haalbaarheid. Betaalbaarheid is voor huishoudens een uitdaging: de financiële voordelen van aardgasvrije woningen wegen momenteel vaak nog niet op tegen de kosten. Op het gebied van haalbaarheid moeten nationale en lokale overheden de belangen van deze stakeholders verenigen met duurzaamheid. Hierbij spelen beheerders van het gas- en elektriciteitsnet een cruciale rol, aangezien het gasnet overbodig wordt en het elektriciteitsnet hogere vraagpieken aan moet kunnen.