Rapport

The role of shore power in the future maritime fuel mix

Walstroom voor afgemeerde schepen is een bewezen technologie en helpt om emissies in havens te verlagen. In dit rapport analyseren we of er een risico bestaat dat walstroominstallaties tegen 2040 overbodig worden zodra schepen emissievrije brandstoffen gaan gebruiken. Uit onze bevindingen blijkt dat dit risico klein is, en daarvoor zijn drie redenen aan te wijzen: Allereerst zijn de variabele kosten van walstroom naar verwachting lager dan die van elektriciteit die aan boord is opgewekt met behulp van koolstofvrije brandstof. Ten tweede stoten schepen die gebruikmaken van volledig hernieuwbare brandstoffen nog steeds luchtverontreinigende stoffen uit, vooral als die brandstoffen worden gebruikt in interne verbrandingsmotoren waarbij een alternatieve brandstof wordt bijgespoten. Ten derde blijven fossiele brandstoffen tegen 2040 in alle scenario’s voor koolstofreductie een aanzienlijk deel uitmaken van maritieme brandstoffen.

Meer over