Rapport

Thuisbatterijen in de energietransitie. Netcongestie, elektriciteitshandel en overheidsbeleid

De energietransitie in Nederlandse huishoudens vindt plaats door de realisatie van zonnepanelen, verduurzaming van de warmtevoorziening en aanschaf van elektrische auto’s.

Elektriciteitsopslag in een huishouden is mogelijk met een thuisbatterij. CE Delft heeft in opdracht van Huawei (onder andere producent van thuisbatterijen) onderzoek gedaan naar de eigenschappen van thuisbatterijen, de rol en potentie van thuisbatterijen in het energiesysteem, de businesscase voor thuisbatterijen, belemmeringen voor thuisbatterijen en beleid om thuisbatterijen te realiseren. Er zijn twee centrale rollen voor thuisbatterijen in het energiesysteem:

  1. Thuisbatterijen kunnen door energiebalancering bijdragen aan de leveringszekerheid van het energiesysteem, CO2-reductie en voorkomen van curtailment.
  2. Thuisbatterijen kunnen ingezet worden om de pieken te verlagen van het huishouden of van het totale elektriciteitsnet en zo bijdragen aan het uitstellen van netverzwaring of mogelijk te voorkomen.

We concluderen in deze studie dat thuisbatterijen vooral een rol hebben voor energiebalancering en minder voor netcongestie. Er is op dit moment alleen geen rendabele businesscase voor het opslaan van energie en handel door middel van een dynamisch energiecontract; ook niet met de afschaffing van de salderingsregeling en dubbele energiebelasting. Inzet op andere elektriciteitsmarkten kan de rentabiliteit wel verbeteren.

CE Delft heeft in juni 2023 in opdracht van Huawei Technologies B.V. bijgevoegd kennisdocument algemene informatie in kaart gebracht over thuisbatterijen.

Meer over