Rapport

Thuisbatterijen in de energietransitie

CE Delft heeft in opdracht van Huawei Technologies B.V. in dit kennisdocument algemene informatie in kaart gebracht over thuisbatterijen. Een thuisbatterij kan worden geïnstalleerd bij huishoudens of kleine bedrijven, om bijvoorbeeld overtollige zonne-energie op te slaan. De thema’s in dit kennisdocument zijn modellen thuisbatterijen, de rol van thuisbatterijen in de energietransitie, brandveiligheid, grondstoffen & recycling en cybersecurity.

Het doel van dit basisdocument is om een overzicht te geven over de thuisbatterij en de mogelijke rol van elektriciteitsopslag in thuisbatterijen. In een verdiepende studie (verwachtte oplevering september 2023) richten we ons in meer detail op de businesscase van thuisbatterijen, de relatie met netcongestie, de rol in het energiesysteem en beleidsaanbevelingen voor de overheid en netbeheerders.

Meer over