Rapport

Toekomstverkenning klimaat- en energiebeleid

Het Trendbureau Overijssel werkt aan een toekomstverkenning van het energie- en klimaatbeleid op lokaal en regionaal niveau. In deze toekomstverkenning wordt gekeken naar de beleidsruimte voor gemeenteraden, hun keuzemogelijkheden en hun invloedssfeer. Ter onderbouwing van haar toekomstverkenning heeft het Trendbureau Overijssel aan CE Delft verzocht om een korte rapportage op te stellen die antwoord geeft op de vraag welke rol gemeenten en provincies hebben bij het uitvoeren van klimaat- en energiebeleid, en hoe deze rol gaat veranderen. In deze rapportage zijn de scenario’s in een tweetal toekomstverkenningen op een rij gezet, en daarmee de opgave weergegeven. Hiernaast is het handelingsperspectief van gemeenten geschetst, alsmede de belangrijkste onzekerheden en de gevolgen van deze onzekerheden voor het handelingsperspectief.

Auteurs