Rapport

Top 10 milieubelasting van de gemiddelde consument. Versie februari 2018

Het onderzoek uit 2016 en 2018 is in 2020 geactualiseerd, klik hier voor de recente versie.

Studio Babette Porcelijn en Think Big Act Now hebben een boek geschreven waarmee consumenten en beleidsmakers op een inzichtelijke en grafische manier worden geïnformeerd over de direct en indirecte milieueffecten van ons dagelijks leven. Dit boek heet ‘De Verborgen Impact’ en is in mei 2016 gepresenteerd.

CE Delft heeft dit project ondersteund met het opstellen van een top 10 van de milieubelasting van de gemiddelde consumptie van één persoon per jaar in Nederland. In oktober 2017 presenteert Babette de vernieuwde versie van haar boek.
CE Delft heeft voor deze nieuwe versie de berekening van de top 10 verbeterd, het aandeel van ICT-gebruik binnen de categorie ‘Spullen’ berekend (inclusief dataverkeer) en de milieubelasting van het gebruik van badkamerartikelen berekend. De berekening is nauwkeuriger dan de eerste versie uit 2016. De uitkomst blijft vergelijkbaar. Wel blijft het een indicatie, deels gebaseerd op schattingen en aannames.

We kijken in de berekening van de top 10 naar zowel de zichtbare impact, (elektriciteitsgebruik; voedselconsumptie) als de verborgen impact (energiegebruik bij productie; transport van producten). We kijken zowel naar activiteiten waar de consument invloed op heeft (hoeveelheid vliegkilometers) als aspecten die de consument niet direct zelf kan beïnvloeden (bouw van een huis; aanleg van wegen; verspilling van voedsel in de keten).

Interessant resultaat van deze analyse is dat de aanschaf van producten (in deze studie aangeduid met ‘spullen’) en de consumptie van vlees duidelijk een hogere milieu-impact hebben dan de andere categorieën. Dit resultaat is voor veel mensen waarschijnlijk een verrassing. De ervaring van de sector Ketenanalyse van CE Delft is dat de meeste mensen bij milieu denken aan energiegebruik, transport en soms afval en verpakkingen. Maar dat de grote impact van voedsel (met name vlees), producten en materialen (bijvoorbeeld voor onze huizen en wegen) en kleding vrij onbekend is.

In deze notitie lichten we de berekening van dit resultaat verder toe.

De Top 10 milieubelasting van de gemiddelde consument zijn verwerkt in het boek De Verborgen Impact van Babette Porcelijn.

Meer over