Rapport

Transitievisie Warmte Amstelveen. Achtergrondrapport

Elke gemeente moet voor 2021 aangeven hoe de buurten en wijken overstappen op een duurzame verwarmingstechniek. CE Delft heeft de gemeente Amstelveen ondersteund in het ontwikkelen van de eerste versie van hun Transitievisie Warmte (TVW), die nu is gepubliceerd voor inspraak. In het achtergrondrapport, dat CE Delft heeft opgesteld, wordt verder ingegaan op de warmtevraag, energie-infrastructuur en kosten van de warmteopties.

In de Transitievisie Warmte (TVW) legt de gemeente Amstelveen een tijdspad vast waarop buurten overgaan op duurzame verwarming. Voor de buurten waarvan de transitie vóór 2030 gepland is, wordt in de TVW ook inzicht gegeven in deze potentiële alternatieve energie-infrastructuren (all-electric, (type) warmtenet, etc.). Om deze buurten en de voorziene energie-infrastructuur te kiezen, zijn zowel subjectieve kaders nodig als inhoudelijke kennis. In dit achtergrondrapport geven we een overzicht van de inhoudelijke kennis die relevant is voor de TVW.