Rapport

Tussenevaluatie Nieuwe Energie Overijssel

In opdracht van de provincie Overijssel heeft CE Delft het programma Nieuwe Energie Overijssel 2017-2023 geëvalueerd (tussenevaluatie). Gekeken is naar de doelbereik, effectiviteit van de provinciale inzet, en de kwaliteit van de samenwerking met partners. CE Delft concludeert dat de ambitie van 20% hernieuwbare energie (20,2 PJ) in 2023 niet wordt gehaald. Doelrealisatie blijft naar verwachting steken op 14,5% (ondergrens) tot 17,8% (bovengrens). De hieraan verbonden C02-reductie bedraagt circa 1,4 tot 1,5 Megaton CO2. Uitgedrukt in PJ blijft de provincie 2,7 tot 6 PJ achter bij de ambitie van 20,2 PJ hernieuwbare energie. CE Delft benadrukt dat de onzekerheid rond de raming groot is. De bandbreedte kwam tot stand door de ‘autonome ontwikkeling’ te combineren met een database van projecten in de provincie, waarbij per project de realisatiekans is ingeschat. De bovengrens wordt alleen gerealiseerd wanneer alle randvoorwaarden optimaal zijn. Een belangrijke factor in doelrealisatie is het tekort aan transport- en aansluitcapaciteit voor hernieuwbare elektriciteit.

Deze evaluatie heeft plaatsgevonden voor de Corona-crisis. Op verzoek van de opdrachtgever heeft CE Delft een reflectie opgesteld over de gevolgen van het Coronavirus (en maatregelen om dit beperken) op zowel doelbereik als economische impact van het investeringsvoorstel.

Auteurs