Rapport

Van inspanning naar resultaat?
Analyse van het Gelderse programma Energietransitie 2012-2015

De Rekenkamer Oost-Nederland heeft onderzoek verricht naar de aanpak van energietransitie in Gelderland. Dit naar aanleiding van de vaststelling in het voorjaar van 2014 dat de provincie Gelderland haar doelen voor de energietransitie over de periode 2012-2015 niet volledig zal realiseren.  De focus van het onderzoek van de Rekenkamer ligt op de vraag welke stimulerende en belemmerende factoren het provinciale beleid op dit terrein beïnvloeden. CE Delft heeft de Rekenkamer ondersteund bij dit onderzoek. 
 

De hoofdconclusie van het onderzoek is dat de provincie Gelderland via een brede mix van projecten en instrumenten veel inspanningen heeft verricht om de Gelderse energietransitie te stimuleren, maar dat het inzicht in het resultaat van het programma fragmentarisch is. Hierdoor is onvoldoende duidelijk wat de meest doeltreffende en doelmatige sturingsmogelijkheden voor de provincie zijn. 
 
De twee belangrijkste aanbevelingen zijn: 
  1. Verbeter de monitoring voordat een eventueel nieuw programma wordt opgestart, zodat de relatie tussen de projectdoelen en programmadoelen voldoende duidelijk zijn. 
  2. Ontwikkel een uitgewerkte langetermijnvisie, zodat de bijdrage van de provincie aan energieneutraliteit in 2050 duidelijk wordt binnen en buiten het provinciebestuur.