Rapport

Verduurzaming warmteproductie Diemen

Vattenfall-Nuon (verder: Nuon) wil een houtpelletgestookte warmtecentrale van (maximaal) 120 MWth (verder: biomassacentrale) bouwen op de productielocatie Diemen als maatregel om de warmteproductie voor de warmtelevering in Amsterdam-Zuidoost, Diemen en Almere klimaatneutraler te maken. De beoogde biomassacentrale is in de door Nuon gepresenteerde visie een eerste stap in een veel omvangrijkere routekaart naar een volledig CO2-vrij warmtenet in 2040. Nuon heeft CE Delft gevraagd om een kritische objectieve evaluatie van de door Nuon opgestelde routekaart uit te voeren en daarbij ook advies uit te brengen.