Rapport

Verduurzamingstool LED

Gemeenten hebben bij de vernieuwingsopgave van buitenverlichting veel opties om uit te kiezen. Met energiezuinige alternatieven, zoals LED-lichtbronnen en dimapparatuur, kunnen ambities uit gemeentelijke klimaatplannen concreet worden ingevuld.

Om beleidskeuzes gemakkelijker te maken, ontwikkelde CE Delft samen Tauw een tool. VNG was hiervoor de opdrachtgever.

De online rekentool helpt duurzaamheidsmanagers en betrokkenen bij de inkoop van openbare verlichting bij het maken van duurzame keuzes in de vervanging van buitenverlichting qua energieverbruik, materialen en kostenvermindering. De online tool presenteert ter inspiratie voor verdere stappen drie praktijkcases van verduurzaming met openbare verlichting.

De online rekentool staat sinds 18 maart 2020 online, zie: https://tools.ce.nl/led-tool/

Auteurs

Co-auteurs

Rianne van der Veen, Robbin Heijerman, Edwin Veldkamp (Tauw)