Rapport

Vergroening van de fiscaliteit

Door vergroening van de belastingen in België vermindert de milieuvervuiling en kan tegelijkertijd de inkomensbelasting en de vennootschapsbelasting omlaag. Door deze verlaging stijgt de werkgelegenheid en het BBP. Dat blijkt uit het doorrekening van drie scenario’s die in opdracht van de Vlaamse Overheid door Arcadis België en het Nederlandse CE Delft zijn uitgevoerd.

De studie bevat voorstellen en het doorrekenen van (een pakket van) groene belastingen die de Vlaamse Overheid kan inzetten om de fiscaliteit effectief en efficiënt te vergroenen. Vergeleken met andere EU-landen kent Vlaanderen hoge belastingen op arbeid en lage belasting op milieuvervuilende activiteiten en is er door aanpassingen op beide fronten winst te behalen.

In de studie ‘Vergroening van de fiscaliteit’ is steeds is gekeken naar de mogelijkheid om de stijging van de groene belastingen te compenseren door verlaging van andere belastingen, ook wel terugsluizen genoemd. De drie scenario’s leggen verschillende accenten en hebben een verschillende uitwerking. Zo is het producentenscenario gericht op het beperken van het energie- en materiaalgebruik met een terugsluis via vermindering van de werkgeverslasten. Het consumentenscenario richt zich op belasting van milieuschadelijke consumptie en compensatie via de  lagere personenbelasting. Het Vlaamse scenario richt zich vooral op verhoging van de groene belastinginkomsten en verlaging van werkgevers- en personenbelasting.