Rapport

Verkenning chemische recycling. Update 2019

In zowel het nieuwe Regeerakkoord als in de transitieagenda’s voor de circulaire economie wordt chemische recycling als een belangrijke oplossing voor de verduurzaming van de kunststofketen gezien. Chemische recycling kan een interessante optie zijn als aanvulling op de huidige mechanische recycling, waarbij relatief hoogwaardige grondstoffen worden geproduceerd.

Het was tot nu niet bekend wat het volume is van kunststofstromen in Nederland die geschikt zijn voor chemische recycling. Daarnaast was er over het milieuvoordeel (in dit rapport: klimaatimpact) nog relatief weinig bekend. Om inzicht te bieden in deze kwesties koppelt dit onderzoek gegevens over geschikte afvalstromen aan indicatieve kengetallen voor de klimaatemissies voor een aantal innovatieve chemische recyclingtechnieken. Hierbij wordt ingezoomd op drie kunststof afvalstromen: uitvallen uit (mechanische) recyclingketens, lastig te recyclen monostromen (PET-trays en broom­houdend EPS) en mixed plasticstromen (DKR-350). Bij deze drie stromen zou chemische recycling de huidige mechanische recycling goed kunnen aanvullen.

De ontwikkeling van chemische recycling zal sterk afhankelijk zijn van de vraag of hiervoor ook afvalstromen uit het buitenland geïmporteerd kunnen gaan worden. Als dit op redelijk grote schaal mogelijk wordt is een CO2-reductie van 1,6 Mton per jaar mogelijk in 2030.

Dit rapport is een update van de studie uit 2018.