Rapport

Verwerkingsscenario’s Vlaams huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval 2020-2030

CE Delft heeft in opdracht het Vlaamse OVAM een studie gedaan naar nieuwe technieken om huishoudelijk afval (in Nederland restafval genaamd) en gelijkaardig bedrijfsafval te verwerken. We hebben vooral  naar de milieu-impact gekeken naast een aantal andere aspecten. Het gaat hier om een actualisatie van een eerdere studie uitgevoerd door VITO uit 2001. Vito heeft van onze huidige studie ook review uitgevoerd, welke is opgenomen als bijlage in de studie. De studie is te vinden op deze webpagina van de OVAM. OVAM heeft deels op basis van deze studie beleidsconclusies getrokken. Deze zijn ook te vinden via bovenstaande link.